harj (kolko, )
Ny resultatssida uppdateras automatiskt om ... Pausa

M60 - Poängsumma (updaterad: 21.03.2018 16:17:23)

Tävlingen ofärdig. Precis avståndsdata publiseras, när tävlingen har slutat.
  Namn Nr Klubb Skidning Bedömning Skytte Poäng
1. Ikämies Otto 8 kiri - - - (0)

Startlista
Tillbaka till sida harj